Učím a píšu, abych lidem rozšířila obzory. Jsem lektorka, poradkyně, tvůrce vzdělávacího obsahu, koordinátorka a propagátorka vzdělávacích akcí. Věřím, že díky učení a vzdělávání můžete zlepšit svůj život. Najít si práci, kterou budete mít rádi, rozjet podnikání a úspěšně ho rozvíjet.

Vzdělávání a poradenství se věnuji téměř 15 let, posledních 5 let se věnuji podpoře začínajících podnikatelů a lidí hledajících práci:

  • lektorovala přes 1000 hodin přednášek, seminářů, kurzů a workshopů,
  • mýmu kurzy prošlo přes 1300 lidí,
  • studentům a klientům se věnovala během více než 300 konzultací,
  • jako lektorka a poradkyně jsem se zapojila do 3 projektů pro osoby znevýhodněné na trhu práce.
  • pomohla realizovat přes 70 vzdělávacích akcí pro více než 700 osob,
  • napsala přes 30 oborných publikací a desítky blogů,
  • zúčastnila se téměř 30 odborních kurzů a školení.

Profesní milníky:

2016 – 2017 spolupráce s coworkingovým centrem Baby Office, kde jsem se věnovala psaní blogu, newsletterů, správě sociálních sítí, podílím se také na organizací a propagaci vzdělávacích akcí a dalších eventů.

Podařilo se nám zvýšit návštěvnost webových stránek, realizovat přes 40 akcí pro více než 550 účastníků – kurzy, networkingová setkání, Den otevřených dveří, akce Ženy v podnikání (přednášky, jarmark, inspirace) v rámci Týden podnikání 2016, Oslavte s námi 4. narozeniny, aj.

2017 spolpráce se spolkem Good-Will v projektu Kompetence pro harmonizaci práce a rodiny, který je zaměřen na ženy vracející se po delší přestávce na trh práce. Kurz Efektivní hledání práce a konzultace zaměřené životopis, hledání práce a využití sociálních sítí.

2016 série článků pro on-line magazín Helloworld!, zaměřených na hledání práce a rozjezd vlastního podnikání.

2015 lektorka a poradkyně v neziskové organizaci GLE, o.p.s., kde jsem v rámci projektu Kariérové a podnikatelské poradenství pro návrat na trh práce vytvořila a lektorovala sérii seminářů pro začínající podnikatelky s tématikou Podnikatelský plán, Finanční plán, Základy marketingu, Orientace na Internetu a sociálních sítích. V rámci konzultací jsem poskytla zpětnou vazbu na 35 podnikatelských záměrů.

2013 lektorka a poradkyně v neziskové organizaci GLE, o.p.s. v projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji

2004 – 2010 asistentka/odborná asistentka na Katedře personalistky, Vysoká škola ekonomická. Vytváření a výuka kurzů, supervize studentů, výzkumná činnost, správa webu, vytváření studijních pomůcek a výukových textů, psaní a publikování odborných článků, vystupování na konferencích.
Zaměření: pracovní podmínky, pracovní vztahy, HR v malých a středních podnicích a v neziskových organizacích.

2009 obhájena dizertační práce Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Využila jsem výsledky mých předchozích výzkumů. Celkem provedeno šetření u 118 malých a středních podníků, které bylo doplněno 5 případovými studiemi.

2005 – 2006 vedení malého výzkumného týmu projektu Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích, jehož cílem bylo zmapovat specifika řízení lidských zdrojů v tomto typu organizací a zformulovat doporučení pro zlepšení úrovně lidských zdrojů. Šetření se zúčastnilo 76 MSP a 45 neziskových organizací.

2005 – 2007 zapojení jako členka výzkumného týmu do projektu Vliv změn světa práce na kvalitu pracovního života, kde jsem se zapojila do výzkumu, prováděla rešerže a psala odborné publikace.

2003 dokončení navazujícího magisterského studia na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické. Hlavní specializace Podniková ekonomika a management. Vedlejší specializace Marketing.

2000 dokončení bakalářského studia na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické. Hlavní specializace Podniková ekonomika a management. Vedlejší specializace Marketing.

1999 – 2002 sbírání pracovních zkušeností při studiu: asistentka účetního oddělení, asistentka v personalistice, operátorka telemarketingu, delegátka cestovní kanceláře

1997 dokončení studia na Obchodní akademii v Chocni

 

Odborné kurzy:

2017 Výcvik Mindfulness (8 týdnů) – Marcela Roflíková, Mindfulness Institut
2016 Obsah pro sociální sítě – Michelle Losekoot, Naučmese
2016 Obsahová strategie a Content Marketing – Jan Ambrož, Dobrý Web
2016 Jak na Firemních facebook prakticky – Daniel Dočekal, Dobrý web
2016 Školení na volné noze – Robert Vlach
2016 Právo v podnikání –  e-Legal
2016 Myšlenkové mapy – Daniel Gamrot
2016 Jak prodat své téma médiím – Tomáš Feřtek, Richard Lukáš, T-mobile
2016 Tvorba webu, který prodává: Kurz SEO a UX v praxi – Pavel Unger, Roman Kvasnička
2015 Změň slova, změníš svět – Michaela Mužíková, Naučmese
2014 Sociální sítě za den – Eliška Vyhnánková, Naučmese
2014 Mapování kompetencí CH-Q – Self-management of competencies – Silvie Pýchová, Dorota Madziová, Centrum kompetencí (certifikát)
2013 Copywriting – Jan Ambrož, Dobrý web
2006 Faculty Development Program, Mount Royal College, Calgary, Kanada (4 týdenní program)
2006 rekvalifikační kurz Bezpečnostní technik – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP (4 měsíční program) – certifikát
2005 kurz Distanční minimum, Univerzita Jana Palackého Olomouc (4 měsíční kurz) – certifikát