Projekty a organizace, které pomáhají ženám při restartu kariéry

Vrátit se po delší profesní pauze do práce, začít podnikat nebo rozjet vlastní projekt, bývá dost náročné. Nemusíte na to být ale sami(y). Ženy, mamky, tátové, tady je pár tipů na projekty a organizace, které vám pomůžou pohnout se z místa – znovu objevíte, co ve vás je, naučíte se něco nového a potkáte nové lidi. Některé programy jsou díky dotacím bezplatné, další si musíte zaplatit, ale cena je stále oproti běžným kurzům velmi příznivá díky podpoře firemních a dalších dárců.

Bezplatné programy

1. Programy pro rodiče od Aperio

Program Naberte dech  je určen pro rodiče pečující o osoby s duševními obtížemi.  Je zaměřen jak na posílení psychické odolnosti a komunikaci v rodině, tak na svět práce a třeba právní minimum pro orientaci v možnostech pomoci od státu. Můžete se do něj přihlásit, pokud:

  • jste sólo rodič, nebo máte partnerské problémy a
  • někdo z členů vaší domácnosti má psychické obtíže partner/manžel/rodič/dítě či jiná osoba, o níž pečujete.

Další podporou je  mentoring pro rodiče pečující o člena rodiny s duševními obtížemi, ve kterém rodiče předávají své zkušenosti dál – rodičům, kteří mají pocit, že jsou na všechno sami a že se jim rodina hroutí. Program trvá 12 měsíců.

Aperio své aktivity původně zaměřovalo na porodnictví, dnes poskytuje také kurzy a poradenství při návratu do práce, v oblasti sociálně právní, snaží se prosadit rovné příležitosti u zaměstnavatelů (školení, prosazování flexibilních forem práce), věnují se také problematice rodičů samoživitelů. Mohou využít například Krizovou linku pro mámy a táty a vydávají pravidelně příručku Průvodce se zákony pro rodiče.

2. Nastartujte kariéru s EKS

Na začátku ledna 2020 startuje EKS projekt Nastartuje svoji kariéru pro maminky malých dětí z Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Vysočiny. Účastnice projektu si zmapují své silné stránky a kompetence, vyzkouší si manažerské výběrové řízení, rozvinou manažerské kompetence a vytvoří si akční kariérový plán, s jehož naplňováním jim pomohou koučky a mentorky.

EKS je vzdělávací a poradenská organizace, která se zaměřuje na rozvoj jednotlivců i týmů, v posledních letech se věnuje rovněž kariérovému poradenství. Nabízí poradenství, krátkodobé i dlouhodobé kurzy, workshopy i dlouhodobé projekty, které pomáhají lidem najít spokojenost v práci.

3. Kurzy a projekty (nejen) pro maminky od organizace Attavena

Kurzy osobního rozvoje pro maminky jsou zaměřené na time management, kariérový rozvoj, práci na PC a další, v druhé polovině roku 2019 startují kurzy v Liberci, Trhových Svinech, Nových Hradech, Třeboni, Jihlavě a Českých Budějovicích.

Attavena už od roku 1999 pomáhá maminkám, seniorům a také třeba osobám závislým na návykových látkách, podporuje činnost neziskovek a také třeba pořádá příměstské tábory. Sídlí v Českých Budějovicích, ale projekty a kurzy realizuje po celé ČR (České Budějovice, Praha, Český Krumlov, Tábor a další místa.

4. Společensky prospěšné projekty se Spiralis

Sebezkušenostní podpůrný program Komunity jsme my je změřený na oživení pražských komunit (tematických či místních). Účastníky čeká 10 dní rozvoje pod vedením lektorů, parta 15 komunitních nadšenců, 6 měsíců celkem (říjen 2019 – březen 2020).  Vybrané projekty mohou získat finanční podporu na svou akci až 10 000 Kč. Program je určen pro sólo rodiče dítěte do 15 let nebo rodiče v jiné složité životní situaci (jste bez zaměstnání, vy nebo vaše dítě máte zdravotní hendikep nebo trpí chronickým onemocněním) + žijete nebo pracujete v Praze a okolí.

Pečovat a žít je vzdělávací projekt pro podporu pečujících z Prahy, zaměřený na osobní rozvoj (kompetence, komunikace) a rozjezd společensky prospěšných aktivit. Probíhá od září 2019 do března 2020, účastnice získají finanční příspěvek na „péči“ v době výuky ve výši 6300 Kč.

 

Vzdělávací a rozvojový program Leadership Academy pro aktivní muže a ženy v čele veřejně prospěšných komunit či neziskových organizací, jehož cílem je podpořit účastníky při startu nebo rozvoji  komunity nebo neziskové organizace.  Na 15 účastníků čeká 8 dní tréninků, workshopů, přednášek, exkurzí, diskuzí, 4 hodiny mentoringu. Program probíhá v Broumově, Ostravě a Praze od prosince 2019 do května 2020.

Spiralis je vzdělávací a poradenská neziskovka, která podporuje rozvoj neziskovek i jendotlivců s cílem „společně vytvořit zodpovědnější svět.“ Projekty jsou zaměřené na strategii, management, marketing, PR, sociální podnikání, rozvoj kompetencí, leadership a další oblasti.

 

5. Projekt Šance migrantkám zlepšuje postavení žen-migrantek na trhu práce (InBáze)

Do prosince tohoto roku se díky neziskovce InBáze mohou ženy-migrantky zapojit do projektu Šance migrantkám, který jim pomáhá zvýšit jejich šanci najít práci, posílit sebevědomí a prohloubit potřebné znalosti a dovednosti. Mohou absolvovat kurzy, mentoring a využít poradenství (právní, kariérové,…) a využít další služby.

Spolek InBáze se věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány především v Praze. Organizuje komunitní skupiny pro ženy, aktivity pro děti, jazykové kurzy, sociální a pracovní poradenství, doprovázení na úřady, psychoterapeutické poradenství a pořádá různé akce.

6. Re: START Profesně-rozvojová skupina pro rodiče v Brně

Centrum vzdělávání všem pro rodiče pořádá profesně-rozvojovou aktivitu Re:START, která jim pomáhá nalézt vnitřní zdroje, uvědomit si vlastní představy kam po rodičovské dál, odhalit silné stránky a připravit se na návrat do pracovního procesu.

Centrum vzdělávání všem pomáhá klientům v profesním rozvoji a na cestě k uplatnění vlastního potenciálu. Působím převážně v Jihomoravském kraji, inspiruje organizace napříč Českou republikou. Aktivity centra jsou zaměřené na veřejnost, školy, ale také jednotlivce a organizace poskytující kariérové poradenství. 

7. Manažerská akademie pro ženy

Ve Frýdku-Místku od listopadu startuje nový projekt Manažerská akademie pro ženykterý zahrnuje individuální motivační a kariérové poradenství  i praktické interaktivní workshopy (8 témat). Program je určen pro ženy s dětmi do 15ti let, které se chtějí posunout na manažerskou pozici, nebo na manažerské pozici pracují, případně pro všechny, které se chtějí dále vzdělávat. Celková délka celého kurzu bude půlroku a je pro zájemkyně zdarma  díky financování ze zdrojů EU.

Nezisková organizace Lumpíkov, z.ú. nabízí prostor pro aktivní využití volného času i vzdělávání. Rodiče z Frýdku-Místku zde najdou program pro děti, mohou využít hlídání v dětské skupině či dětském klubu a také se sami zúčastnit vzdělávacích kurzů.

Placené programy

1. Pomoc pro maminky v nouzi (Women for Women)

Program Career Bridge začíná každý říjen a březen v Praze. Trvá dva měsíce (15 setkání, 2krát týdně), během účastnice projektu pracují  na své představě o další kariéře, sebeprezentaci a získávají aktuální informace o trhu práce. Vytvoří si kariérní plán, připraví se na pohovor a připraví životopis. Program je placený, účastnický poplatek a registrace je Kč 2.500,- (při absolvování programu s účastí nad 75% vrácení 1.000,- zálohy), což je jen zlomek hodnoty programu.

Organizace Women for Women pomáhá ženám, které se ocitly s dětmi v nouzi, kromě kariérového programu nabízí ženám také poradenství (sociální, právní, …), kurzy zaměřené na rodičovství, podporované bydlení a další služby.

 

2. Díky Czechitas objevte svět IT

V Czechitas celoročně pořádají přednášky, workshopy i dlouhodobé kurzy zaměřené na:

Kurzy probíhají v několika městech v Česku (Praha, Brno, Hradec Králové, Zlín, Ostrava, Liberec, aj.). Účastníce přispívají jen část ceny a zbytek je financován firemními partnery.

Czechitas je vzdělávací nezisková organizace, tým holek a kluků, které spojuje stejný cíl – posílit diverzitu v IT a bojovat za vyšší digitální gramotnost u žen a nové generace. Už tisíce žen a stovky dětí s nimi objevily svět informačních technologií. Absolventkám také pomáhají najít vysněnou práci v oboru a propojují je s partnerskými firmami.

3. Inicio pomáhá ženám rozjet vlastní byznys

Cílem programu Inicio pro ženy je naučit ženy vše potřebné, aby mohly spustit vlastní byznys. V 7 dnech absolvují ve společnosti dalších 15 žen cca 15 přednášek od špičkových lektorů z praxe, otestují životaschopnost svého projektu a mohou získat.  Základní cena programu je 3990 Kč + DPH (1 990 Kč pro ženy nad 55 let a pro studentky zdarma. Další ročník startuje v listopadu 2019, při dřívějším přihlášení je cena výhodnější.

 

Projekt INICIO pro ženy je CSR aktivita firmy AGENDER s.r.o.

4. READY WOMAN pomáhá maminkám z Frýdku-Místku

Tříměsíční vzdělávací program Ready Woman pomáhá ženám při jejich návratu na trh práce prostřednictvím komplexních vzdělávacích kurzů zaměřujících se jednak na oživení znalostí a dovedností (angličtina, IT, marketing, obchod,….), jednak na zvýšení jejich sebevědomí a psychické pohody. Účastnice za účast zaplatí Kč 3000,-, což je zlomek hodnoty kurzu, která činí okolo Kč 15000,- (tj. zbytek je financován z jiných zdrojů).

Nezisková organizace Lumpíkov, z.ú. nabízí prostor pro aktivní využití volného času i vzdělávání. Rodiče z Frýdku-Místku zde najdou program pro děti, mohou využít hlídání v dětské skupině či dětském klubu a také se sami zúčastnit vzdělávacích kurzů.

Kde ve vašem okolí takové kurzy najdete?

Vzhledem k tomu, že maminky velmi často potřebují hlídat děti předškolkového věku, kurzy často probíhají v mateřských, rodinných či komunitních centrech, které v některých případech realizují projekty samy jindy ve spolupráci s externími organizacemi či specialisty.

Pokud budete hledat mezi dalšími organizacemi, tak to bývají neziskovky zaměřené na podporu znevýhodněných osob (ženy vracející se na trh práce, osoby nad 50 let, cizinci, osoby po výkonu trestu, aj.), rodinnou či sociální oblast či různé komerční vzdělávací společnosti.

Také doporučuji navštívit váš místní úřad práce, kde můžete rovněž využít poradenství, zjistit možnost rekvalifikace nebo se pozeptat na projekty realizované ve vaší lokalitě. Jednak úřady práce některé projekty realizují, jednak je organizátoři dotovaných projektů velmi často informují o svých probíhajících projektech, protože na ÚP chodí často potenciální klienti.

Jak vytěžit účast v projektu na maximum?

V poslední době jsem bývala spíš příjemně překvapená velkou aktivitou a motivací klientek projektů, do kterých jsem byla zapojena. Přesto myslím, že nevyužily veškerý potenciál, jež se jim nabízel.

Jak na to?

  • Hned na úvodních informačních schůzkách si dobře zjistěte, co všechno projekt nabízí.
  • Udělejte si čas na účast na aktivitách (kurzy, konzultace, plnění úkolů).
  • Využijte možnost zpětné vázby na vaše úkoly v rámci projektu (CV, podnikatelský projekt, aj.).
  • Propojte se s ostatními účastnicemi a lektory, osobně i on-line (Facebook, LinkedIn, aj.)
  • Zůstaňte v kontaktu.
  • Ale hlavně, nezůstávejte jen u obcházení kurzů a pusťte se do akce!

Jsem kariérová lektorka a poradkyně. Pomohu vám najít nebo vytvořit práci, která s vámi bude ladit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Skočit na začátek stránky
Sdílejte...