Texty

Při psaní vycházím ze svých zkušeností a důkladné analýzy informací k danému problému. Běžně pracuji s českými i zahraničními publikacemi, články, výsledky výzkumů či studií. Sleduji média a sociální sítě, takže mám široký přehled o aktuálním dění a trendech.

Jaké druhy textů pro vás mohu připravit?

 • odborné články
 • vzdělávací a metodické materiály
 • příručky a návody
 • články ze života
 • rozhovory

Nejčastější témata

 • práce a podnikání
 • flexibilita
 • (osobní) marketing
 • kariéra a rodina
 • příběhy ze života

Nejvýznamější publikace (odborné články, skripta, výukové materiály aj.):

 • Možnosti propagace na internetu (aktualizace příručky z r. 2013). Praha: GLE, o.p.s., březen 2015 (ukázka)
 • Metodika kurzu Fiktivní firma. Praha: GLE, o.p.s., říjen 2013 (ukázka)
 • Základní kurz práce na PC. Praha: GLE, o.p.s., září 2013 (ukázka)
 • Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Dizertační práce. Praha: VŠE, 2009
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Učební pomůcka pro navazující magisterské studium [CD-ROM]. 2007 (ukázka)
 • Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích [CD-ROM]. ISBN 978-80-245-1186-3. Praha : Oeconomica, 2007. 33 s.
 • Personalista v síti. Softwarové noviny, 2005, roč. XVI, č. 4. 1 s. ISSN 1210-8472.
 • Pracovní vztahy. Praha : Oeconomica, 2005. 89 s. ISBN 80-245-0946-6.
 • Stimulace v řízení lidí. Učební pomůcka pro navazující magisterské studium [CD-ROM]. červenec 2005
 • Internet jako nástroj získávání a výběru zaměstnanců. Mzdy a personalistika v praxi, 2004, roč. 6, č. 6, s. 20–22. ISSN 1212-7140.

 Vlastní blogy:

Sociální sítě

Články na cizí blogy a on-line magazíny:

Máte zájem o mé texty?

Ozvěte se mi přes e-mail lucie@vaclavkova.com, zavolejte +420 777 689 078 nebo mi napište prostřednictvím kontaktního formuláře.

Skočit na začátek stránky
Sdílejte...